Familiaal vermogensrecht

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

III. De testamenten:

1. Algemene regels betreffende de vorm der testamenten

2. De inhoud van testamenten

3. Herroeping van testamenten

4. Bekendmaking door registratie van uiterste wilsbeschikkingen

5. Het proces-verbaal van opening en rangschikking onder de minuten van het eigenhandig testament en van het testament in internationale vorm

6. Inbezitstelling en legaatsaflevering