Zakenrecht

(inzake Het opstellen van Notariele akten)
Boek II 1994

I. Vruchtgebruik

Recht van gebruik en bewoning

II. Erfdienstbaarheden

III. Erfpacht, recht van opstal en aanverwante technieken

IV. Mede-eigendom en appartementenrecht