Bijzondere overeenkomsten

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

I. Koop : 2006
II. Ruil
III. Huur
IV. Vennootschappen naar Burgerlijk Recht

Boek III.
V. De lening en de kredietopening
VI. Bewaargeving en sekwester: vrijwillige bewaargeving - bij overeenkomst bedongen sekwester
VII. De lastgeving
VIII. Borgtocht en garantie: de akte van borgtocht
IX. Dading
X. Inpandgeving
XI. Bedongen hypotheken