Bijzondere overeenkomsten: Lening en kredietopening

Regels van gemeen recht

De lening
Titel X Burgelrijk Wetboek - Artikel 1892 tot 1914 Burgerlijk Wetboek

De kredietopening
De niet wettelijk geregelde overeenkomst komt voort uit de bankpraktijk. De felexibiliteit van deze techniek heeft tot gevolg dat Belgische banken anno 2007 nog bijna uitsluitende op de kredietopening beroep doen om geld uit te lenen.

De wet op het hypothecaire krediet

Toepassingsgebied
- Partijen: natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in Belgie
- Oogmerk van het krediet: in hoofdzaak privaat
- Aard van het krediet: overeenkomst tot het bekomen van een terugbetaalbare geldsom.

Enkele bijzondere bepalingen
- Wederbeleggingsvergoeding
- Vervroegde opeisbaarheid
- Wanbetaling
- Vervroegde terugbetaling

De wet op het consumentenkrediet

Toepassingsgebied
- Partijen: natuurlijke persoon
- Oogmerk van het krediet: vreemd aan handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten
- Aard van het krediet: overeenkomsten waarbij kredietgever krediet verleent (afbetaling, lening)

De kredietovereenkomst
- Het aanbod
- De aanvaarding
- Andere beschermingsmaatregelen