Bijzondere overeenkomsten: Lastgeving

Bekwaamheid
art. 2003 BW

Herroepbaarheid
art. 2004 BW

Overlijden

De vorm van de lastgeving: mondeling of geschreven

De lastgeving bij authentieke akte
- Rechtshandelingen die worden in- of overgeschreven op het hypotheekkantoor
- Volmacht tot het stellen van een plechtige rechtshandeling
- Volmachten inzake schenking en huwelijksvermogensstelsel

De lastgeving bij onderhandse akte
art. 1325 BW en 1326 BW

De termen van de akte van lastgeving

- Volmacht tot verkoop
- Volmacht tot aankoop
- Volmacht tot vereffening nalatenschap
- Volmacht tot hypotheceren
- Algemene volmacht

Indeplaatsstelling