Bijzondere overeenkomsten: Dading

Model
.... Tussen verschijners is overeengekomen en aanvaard, na wederzijdse toegevingen, aan voormelde geschillen te verzaken tegen de hierna vermelde voorwaarden. Partijen verklaren ten titel van dading volgende overeenkomst te hebben gesloten: ...

Definitie
Een dading is een overeenkomst waarbij partijen een gerezen geschil beeindigen of een toekomstig geschil voorkomen door wederzijdse toegevingen.

Rechten die betwist worden of twijfelachtig zijn
Een dading kan slechts gesloten worden over rechten die betwist worden of twijfelachtig zijn. De betwisting van van juridische en/of feitelijke aard zijn.

Beschikkingsbevoegdheid
Om een dading aan te gaan moet men bekwaam zijn om te beschikken over de voorwerpen die in de dading begrepen zijn.

Vorm
Een dading is een consensuele overeenkomst, waarvan een geschift moet worden opgemaakt met het oog op de bewijsvoering (art. 2044 BW).