Bijzondere overeenkomsten: inpandgeving

Algemeen
Begripsomschrijving
Inpandgeving overeenkomstig het burgerlijk recht en overeenkomstig het handelsrecht
Rechten en plichten van de pandhouder

Vorm van de inpandgeving: burgerlijk recht en handelsrecht
- lichamelijk roerende goederen
- schuldvordering
- aandelen

Inpandgeving van de handelszaak
De akte van inpandgeving
De inschrijving, doorhaling en vermindering
Realisatie van het pand en rangorde van de schuldeisers

Het landbouwvoorrecht