Bijzondere overeenkomsten: bedongen hypotheek

In hypotheek geven is niet hetzelfde als lenen.

De akte hypotheekvestiging
Plechtig contract - De onherroepelijke volmacht tot hypotheekvestiging
- Opgave van de som waarvoor de hypotheek wordt toegestaan
- Aanduiding van de onroerende goederen waarop de hypotheek wordt toegestaan
- Aanduiding van de schuld tot waarborg waarvan de hypotheek wordt toegestaan.

De publiciteit van de akte hypotheekvestiging
De hypothecaire inschrijving - Borderel van inschrijving van een bedingen hypotheek.

Het verval en de vernieuwing van de inschrijving

De conventionele doorhaling van de hypothecaire inschrijving
Akte opheffing - Akte kwijting-opheffing

De conventionele vermindering van de hypothecaire inschrijving
Gedeeeltelijke opheffing:
- met betreffing tot het bedrag van de oorspronkelijke inschrijving
- met betrekking tot de bezwaarde goederen

Rangafstand
Clausule van rangafstand - Borderel tot kantmelding van rangafstand

De procedure van zuivering van voorrechten en hypotheken
Artikel 109 tot 122 Hypotheekwet