Bewaargeving en sekwester: vrijwillige bewaargeving - bij overeenkomst bedongen sekwester


De notaris vervult soms de rol van bewaarnemer.

Tussen:

... en ...

is volgende bewaarneming overeengekomen:

1. De heer ... heeft nagemelde goederen in bewaring gegeven aan notaris ... die erkent alle nagemelde goederen te hebben ontvangen en deze in zijn bezit te hebben namelijk:

... obligaties
... aandelen aan toonder
.... juwelen
.... eigenhandig testament