Openbare verkoop onder voorbehoud van het recht van hoger bod

- De pachter wordt niet uitgenodigd.

- Indien er geen hoger bod volgt (of de notaris het hoger bod niet aanneemt), zal de notaris het laatste bod aan de pachter betekenen en hem de vraag stellen of hij zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen.

- Indien er een hoger bod volgt, wordt dit aan de pachter ter kennis gebracht. Inzake de openbare verkoop ten gevolge van de uitoefening van het recht van hoger bod, handelt de notaris zoals inzake openbare verkoop zonder recht van hoger bod.


(Bron: Agrarisch recht inzake het opstellen van notariele akten)