Notarieel Gerechtelijk privaatrecht: boedelbeschrijving


Gevallen waarin de boedelbeschrijving voorzien wordt door de wet
- bij aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving op verzoek van bepaalde belanghebbenden
- Mits machtiging van de Vrederechter
: art. 1167 Ger.W.
- Bij rechtsreeks verzoek tot de notaris: art. 1177, alinea 2 Ger.W.

De verrichtingen van de boedelbeschrijving
De personen die tegenwoordig moeten zijn of die geldig opgeroepen moeten worden
De oproeping
De plaats
De vermeldingen in de akte en de werkzaamheden:
- beschrijving en schatting van de roerende goederen
- opgave van gelden, openbare effecten , aandelen en obligaties
- ontleding van titels en stukken, korte beschrijving van de boekhouding
- verklaringen door de belanghebbenden gedaan, vragen en antwoorden
- de eed
- onderbrekingen, vaccaties
Proces verbaal van niet bevinding

Bijzondere bedingen