Notarieel Gerechtelijk privaatrecht: bijzondere rechtspleging inzake bepaalde verkopingen van onroerende goederen

die geheel of ten dele toebehoren aan minderjarigen of onbekwaamverklaarden (art. 1186 Ger.W.)

art. 1187 Ger.W. en 1188 Ger.W.

die toebehoren aan een onbeheerde nalatenschap of een nalatenschap aanvaard onder voorecht van boedelbeschrijving (art. 1189 Ger.W.)

die toebehoren aan personen aan die een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd

die behoren tot een faillissement (art. 1190 Ger.W.)