Notarieel Gerechtelijk privaatrecht: uitvoerend beslag op onroerend goed

Verkoopsvoorwaarden
Bijzondere bedingen:
A. Modaliteiten van de tekoopstelling
B. Genot en gebruik
C. Beslag van goederen die toebehoren aan gehuwden

Toewijs
Onder opschortende voorwaarde van de afwezigheid van hoger bod
Hoger bod:
- Het hoger bod wordt door de notaris geweigerd
- Afwezigheid van hoger bod

Betekening van de toewijs

Rouwkoop
De herveiling ten laste van de in gebreke gebleven koper

Nietigheid
van handelingen naar aanleiding van een verkoop op uitvoerend beslag