Notarieel Gerechtelijk privaatrecht: rechtsplegingen op verzoekschrift


Burgerlijk Recht
- Voorlopig bewind
- Wijziging van huwelijksvoorwaarden


Gerechtelijk recht
-Verzegeling
- Ontzegeling
- Machtiging tot het opmaken van een boedelbeschrijving
- Moeilijkheden bij boedelbeschrijving: art. 1184 Ger.W.
- Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksverlmogensstelsel (art. 1253ter ev Ger.W.)