Rechtspersonen (1994) (2002)

(Het opstellen van Notariele akten)

I. Vennootschappen : algemene beginselen - de oprichting - wijziging van de statuten - omzetting - splitsing - ontbinding en vereffening - uitgifte van obligaties - aandeelhoudersovereenkomst - regelingen in verband met de overdracht van een aandelenpakket - familiaal vermogensrecht

II. De economische samenwerkingsverbanden

III. De vereniging zonder winstgevend doel

IV. De instelling van openbaar nut

V. De internationale vereniging