Fiscaal recht anno 1994

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

Registratierechten

Algemeen: Definitie - indeling van de de registratierechten - verplichting tot registratie - betaling van de rechten.

A. De overdracht ten bezwarende titel van in Belgie gelegen onroerende goederenB. Schenkingen


C. Inbreng in Belgische vennootschappen, of de vermeerdering va het statutair kapitaal zonder inbreng


Inkomstenbelasting

Informatieplicht en inhouding van gelden

Meerwaardebelasting inzake onbebouwde onroerende goederen

Inhouding bedrijfsvoorheffing op onroerende meerwaarden, verwezenlijkt door niet-rijkinwoners


Belasting over de toegevoegde waarde

Informatieplicht en inhouding van gelden

Vervreemding van onroerende goederen onder het BTW-regime