Het opstellen van notariele akten (1994)

Vennootschappen anno 2002

Algemene beginselen: - Het contract - De soorten van vennootschapen - De meerhoofdigheid en het optreden van een minderjarige of echtgenoten bij vennootschapsakten - Tussenkomst en aansprakelijkeheid van de notaris

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
De maatschap
De tijdelijke handelsvennootschap
De stille handelsvennootschap

Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

Gemeenschappelijke bepalingen
Oprichting
Statutenwijzigingen
Fusie
Splitsing
De inbreng en de overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak
Omzetting van vennootschappen
Ontbinding en vereffening
De uitgifte van obligaties
De aandeelhoudersovereenkomst
De certificering van aandelen en effecten
Bijzondere regelingen in verband met de overdracht van een aandelenpaket
Patrimoniumvennootschappen en familiaal vermogensrecht
De landbouwvennootschap
Economische samenwerkingsverband
Joint Venture