Het opstellen van notariele akten in 2002: Deel XI. Het fiscaal recht

Hoofdstuk 3 : Inkomstenbelastingen

Informatieplicht en inhouding van gelden
Rijksbelastingen - Provinciale en gemeentelijke belastingen - De onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest - De notificatieplicht voorzien bij artkel 442bis WIB

Meerwaardebelasting inzake onbebouwde of bebouwde onroerende goederen
- Meerwaardebelasting op onbebouwde onroerende goederen

- Meerwaardebelasting op gebouwde onroerende goederen

- Meerwaardebelasting gerealiseerd door niet-inwoners
Wetboek inkomstenbelasting: artikel 301


Inhouding bedrijfsvoorheffing op onroerende meerwaarden, verwezenlijkt door niet-inwoners
Wetboek inkomstenbelasting: artikel 272 - artikel 270, 5 - artikel 412bis


De fiscale rol van de notaris