Notarieel vennootschapsrecht

Algemene beginselen -  Vennootschappen zonder en met rechtspersoonlijkheid (2002)

Gemeenschappelijke bepalingen
Ontstaan - verbintenissen - naam - nietigheid - internationaal privaatrecht

Oprichting
VOF - gewone commanditaire - bvba - coopratieve - nv - commanditaire op aandelen - met sociaal oogmerk

Wijzigingen
Statutenwijziging - Fusie - splitsing, inbreng van een algemeenheid - omzetting

Einde
Ontbinding en vereffening


-
Notarieel vennootschapsrecht