Personen- en familierecht

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

1. Afwezigen

2.  De echtscheiding door onderlinge toestemming

3. De akte van erkenning

4. Adoptie en pleegvoogdij

5. Ouderlijk gezag

6. Voogdij en ontvoogding

7. Verlengde minderjarigheid, voorlopig bewind en andere vormen van onbekwaamheid