Notarieel familiaal vermogensrecht

I. De erfenissen: 1994, 2003

II. De schenkingen onder de levenden: 1994, 2003

III. Testamenten: 1994, 2003

IV. Bijzondere soorten van giften: 1994, 2003

V. Tontinebedingen en bedingen van aanwas: 2003

VI. Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind: 2003

VII. De huwelijkscontracten: 1994, 2003

VIII. Regelingen tussen samenwonenden: 1994, 2003

IX. De vereffening en de verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap: 1994, 2003

(inzake Het opstellen van Notariele akten)