Lening en kredietopening

Algemene beginselen - Burgerlijk recht
Inleiding - De lening - De kredietopening - De terugbetaling van het kapitaal - De rente en de rentevoet - Verscheidene soorten

De hypothecaire lening en kredietopening
De hypothecaire lening en kredietopening worden beheerst door twee categorieen van wetsbepalingen:
Het KB nummer 225 van 7 januari 1936 - De wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992Notarieel contractenrecht