Verbintenissenrecht

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

1. Begripsomschrijving
2. Soorten overeenkomsten en hun essentiele kenmerken
3. Het ontstaan en de nietigheid van de overeenkomst - de akte van bevestiging of bekrachtiging
4. De modaliteiten van de overeenkomst : 2006
5. Het bewijs van de overeenkomst
6. De interpretatie va de overeenkomst

Enkele bijzondere, voor het notariaat van belang zijnde rechtsfiguren uit het verbintenissenrecht
1. De betrekkelijkheid van het contract en het beding ten behoeve van een derde
2. De sterkmaking
3. De subrogatie en de overdracht van schuldvordering
4. De schuldvernieuwing
5. Schuldvergelijking en schuldvermenging
6. De pauliaanse vordering