Bijzondere overeenkomsten: koop

1. Het witwassen van geld - Verplichtingen van de notaris: 2006

2. Het contract van verkoopbemiddeling: 2006

3. Koopopties: 2006

4. De koop uit de hand van een onroerend goed: 2006

5. De vrijwillige openbare verkoop van een onroerend goed: 2006

6. De koop van een te bouwen woning of van een woning in aanbouw: 2006

7. De aanwijzing van lastgever of de commandverklaring: 2006

8. De koop uit de hand van een roerend goed: 2006

9. De openbare verkoop van roerende goederen: 2006

10. De koop tegen een lijfrente: 2006

(Het opstellen van Notariele akten)