Mede-eigendom

Gewone mede-eigendom
Daden van beheer en genot - Daden van beschikking over onverdeelde rechten en over goederen in onverdeeldheid - De beeindiging van de onverdeeldheid - Bijzondere bedingen

Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in het algemeen
De basisakte, het regelement van mede-eigendom en het reglement van orde - De vereniging van mede-eigenaars - Het beheer van het appartementsgebouw - De tussenkomst van de rechter

Statuten van een appartementsgebouw
Algemeen model van statuten - Aandachtspunten - bijzondere bedingen

Statuten van een serviceflatgebouw


Statuten van een groep van gebouwen


Wijziging van de statuten


Ontbinding en de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars
Ontbinding - Vereffening

Eigendomsoverdracht van een kavel


Deeltijds gebruik van een onroerend goed (timesharing)Notarieel contractenrecht