Het opstellen van notariele akten

Notarieel koop-verkooprecht: verkoop uit de hand, vrijwillige openbare verkoop, gerechtelijke verkopen van onroerend goed

Huur, Handeshuur, Pacht, Erfpacht, Opstalrecht, Onroerende leasing

Verkavelingsakte, Basisakte, De akte vestiging erfdienstbaarheid

Lening Kredietopening Opheffing van hypotheek Volmacht tot hypothekeren

Ruil Afstand-deling Verdeling

De volmacht

Notarieel vennootschapsrecht: oprichting, algemene vergadering, statutenwijziging

De echtscheiding door onderlinge toestemming

Adoptie en pleegvoogdij

De schenkingen onder de levenden

De testamenten

Ouderlijke boedelverdeling en de dubbele akte

De contractuele erfstelling

De erfstelling over hand en het restlegaat (fidei-commis de residuo)

Huwelijkscontracten

De vereffening en verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap

 

2747.com / law / notary / draughtsman

contact

De notariele akte

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Familierecht

Notarieel recht

Registratierechten

Burgerlijk recht