Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

KB 25 janauri 2001

Onderscheid tussen grote en kleine werkplaatsen
500 vierkante meter

Vereenvoudiging voor kleine werkplaatsen
- Vereenvoudigd post-interventiedossier
- Voorwaarden om de functie van coordinator uit te oefenen minder zwaar

(Het KB van 19 janauri 2005 heeft het originele KB van 25 janauri 2001 gewijzigd)
Notarieel bestuursrecht