Verzet tegen de verkoopsvoorwaarden

Werd dit verzet afgewezen door de beslagrechter, dan staat er geen hoger beroep open tegen deze afwijzing. Artikel 1582 Ger.W. is daar duidelijk over.
Notarieel gerechtelijk privaatrecht