Tijdelijke en mobiele werkplaatsen

KB 25 januari 2001

Overdracht van het post-interventiedossier
Artikel 48 KB 25 januari 2001 laat toe de koopakte te verlijden waarbij het post-interventiedossier pas later zal overhandigd worden.

Het post-interventiedossier bij mede-eigendom
Artikel 36 bis

Artikel 49bis

(Het KB van 22 maart 2006 heeft het originele KB van 25 januari 2001 gewijzigd)

Notarieel bestuursrecht