Strafrechtelijk bewarend beslag

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) moet worden gecontacteerd.

Indien de doorhaling van het beslag wordt geweigerd, zal de notaris een beslagprocedure moeten stopzetten.

Indien de doorhaling wordt toegestaan, zal de notaris de beslagprocedure verderzetten. Bij de rangregeling zal hij dan de onderzoeksrechter of de Procureur des Konings (via het COIV) betrekken. Het COIV zal aan de notaris ook meedelen aan wie hij eventuele gelden kan storten.
Notarieel gerechtelijk privaatrecht