law - notary - election

tweejaarlijkse provinciale verkiezingen van de VLNNaar aanleiding van deze verkiezingen zullen de nieuwe "effectieve leden" verkozen worden die samen de Algemene Vergadering van de V.L.N. vormen.

De verkozen effectieve leden zullen op woensdag 24 september 2008 in het Notarishuis te Brussel een nieuw overkoepelend bestuur van de vereniging verkiezen.


De "effectieve leden" worden per provincie aangeduid door alle geregistreerde leden van de V.L.N. op deze tweejaarlijkse installatievergaderingen. Het is de provincie waar je werkt die bepalend is.

Geregistreerde leden zijn zij die zich via de website hebben geregistreerd of vroeger reeds een lidmaatschapsverklaring hebben bezorgd.

Het programma luidt als volgt:

Provincie Antwerpen
op donderdag 18 september 2008 om 20u00
in het Notarishuis te Antwerpen, Koningin Elisabethlei 10
"De opzeg van woninghuur" door de heer Gunther Schenk,
gevolgd door de provinciale verkiezingen.
Contact: Tim VELDEMAN – tim@notaris-clerens.be.


Om organisatorische redenen vragen we om voor 13 september 2008 bij de hoger genoemde contactpersonen uw aanwezigheid te bevestigen.

De kandidaat-effectieve leden worden ook verzocht om hun kandidatuur over te maken aan de voormelde verantwoordelijken.


Provincies Oost- en West-Vlaanderen
Op donderdag 18 september 2008 om 19u00
In het Notarishuis te Gent, Notarisstraat 1
"De informatieverplichtingen uit het decreet op de ruimtelijke ordening" door Prof. Dr. Geert Van Hoorick,
gevolgd door de provinciale verkiezingen
Contact: Jeroen PARMENTIER – jeroen@notarisdegroo.be

Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Op woensdag 17 september 2008 om 19u00
In het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32
"Het nieuwe Vlaamse Bodemdecreet" door Advocaat Michiel Deweirdt,
gevolgd door de provinciale verkiezingen
Contact: Kristiaan TRIAU – kristiaan.triau@skynet.be

Provincie Limburg
Op woensdag 17 september 2008 om 20u00
In het Notarishuis te Hasselt, Guffenslaan 25
Provinciale verkiezingen
Contact: Nico VANHOUT – nico.vanhout@skynet.be