Notariskennis : Zakenrecht

Recht van gebruik

Onderscheid tussen vruchtgebruik en recht van gebruik.

De gebruiker heeft het recht de zaak te gebruiken.

Gezin