Notariskennis : Zakenrecht

Vruchtgebruik

Vestiging
- wet
- wil van de mens

Ingenottreding
Rechtsvorderingen van de vruchtgebruiker
Verplichtingen van de vruchtgebruiker: Boedelbeschrijving en staat - Borgstelling

Rechten van de vruchtgerbuiker
Gebruik van de zaak
Vruchten van de zaak
Recht van beheer
Recht van beschikking: verkoop van het vruchtgerbuik

Plichten van de vruchtgebruiker
Onderhoud
Behoud
Belastingen
Herstellingen

Rechten van de blote eigenaar
Recht van beschikking: verkoop van de blote eigendom

Plichten van de blote eigenaar
De grove herstellingen
De blote eigenaar is niet gehouden terug op te bouwen

Tenietgaan
Verzaking - Vermenging - Vervallenverklaring - Vervallen van termijn - Overlijden
Gevolgen: teruggave en afrekening (art. 599 BW)