Notariskennis : Zakenrecht

Verkrijgende verjaring

Toepassingsgebied


Voorwaarden


Stuiting en schorsing


Gevolgen


Grondslag