Notariskennis : Verkoop

Koop-verkooprecht

Toestemming - Bekwaamheid - Voorwerp - Oorzaak

Gevolgen
Eigendomsoverdracht - Verbintenissen (koper en verkoper)

Kosten

Vorm

Interpretatie

Niet-uitvoering
Fout - Overmacht

Nietigverklaring


Vernietiging
BenadelingExamenvragen