Notariskennis : Gerechtelijk privaatrecht

Notariele boedelbeschrijving

Rechtsleer - Examenvragen

Personen die een boedelbeschrijving kunnen vragen
Nalatenschap - onverdeeldheid

Personen die een boedelbeschrijving moeten vragen
Vruchtgebruiker - aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving - minderjarige

Personen die moeten worden opgeroepen om aanwezig te zijn bij de boedelbeschrijving

Aanmaning

Vorm
Authentieke akte - onderhandse akte
Keuze van de notaris - kosten

Inhoud van de boedelbeschrijving
Aanhef: naar aanleiding van ...
Hoedanigheden: partijen
Hoofdinhoud van de boedelbschrijving: beschrijving en schatting
Slot: verdaging
Eedaflegging