Notariskennis : Gerechtelijk privaatrecht

Verzegeling

Wie moet de verzegeling vorderen?
Uitvoerder van uiterste wilsbeschikking in de gevallen beschreven in art. 1031 BW.Wie kan de verzegeling vorderen?