Notariskennis : Publiek en administratief recht

De Belgische Raad van State

Afdeling wetgeving


Afdeling administratie

Nietigverklaring van handelingen van administratieve overheden
Art. 14 van de gecoordineerde wetten op de raad van state
Bevoegdheid
Ontvankelijkheidsvoorwaarden: termijn, belang
Middelen tot nietigverklaring: machtsafwending, vormgebreken, schending rechtsregels
Gevolgen erga omnes van een vernietigingsarrest