Notariskennis : Zakenrecht

Bezit

Bezit als titel
Met betrekking tot roerende goederen

Bezitsbescherming
Bezitsvorderingen

Gebreken van het bezit
Discontinuiteit - Heimelijkheid - Geweld - Dubbelzinnigheid
Gevolgen van een gebrekkig bezit


Verlies van het bezit