Notariskennis : Personen- en familierecht

Afwezigheid

Afwezigheidsverklaring
Termijn
Gevolgen: huwelijk, ouderlijk gezag


Voorlopige inbezitstelling


Definitieve inbezitstelling
Termijn

Internationaal recht


Successierechten
Ja