Notariskennis: Nalatenschap, schenking en testament

verdeling

Het registratierecht op verdelingen