Notariskennis: Nalatenschap, schenking en testament

Het registratierecht op verdelingen

Welke goederen zijn onderworpen aan het registratierechtrecht van 1 procent?
Het moet gaan om in Belgie gelegen onroerende goederen.

Welke overeenkomsten zijn onderworpen aan het registratierecht van 1 procent?
Het moet gaan om overeenkomsten tussen mede-eigenaars.

Zij die bij de onverdeeldheid zijn toegetreden door verwerving bij overeenkomst van een onverdeeld deel. (art. 113 W. Reg.)

Wanneer is er een onverdeeldheid?
Verschillende personen moeten rechten hebben van dezelfde aard.

Wetgeving
Wetboek registratierechten: Vaststelling van de rechten: Verdelingen