Notariskennis : Zekerheidsrechten

Hypotheken - de overschrijving - publiciteit - voorrechten - hypothecair getuigschrift

De overschrijving


Overdrachten ingevolge een overeenkomst
Akten onderworpen aan overschrijving

Overschrijving van onroerende beslagexploten en van de bevelen voorafgaand aan het uitvoerend beslag