Notariskennis: Gerechtelijk privaatrecht

Gerechtelijke veiling

Minnelijke - Gerechtelijke

Minnelijke veiling onder gerechtelijke vorm

Wanneer de verkoop in der minne kan verlopen, komt er geen gerechtelijk privaatrecht aan te pas, behalve wanneer de belangen van te beschermen personen op het spel staan. In die gevallen moet niet alleen de minnelijke verdeling in gerechtelijke vorm verlopen, maar ook een eventuele veiling.