Notariskennis: Gerechtelijk privaatrecht

Gerechtelijke verdeling

Minnelijk - Gerechtelijk

Minnelijke verdeling onder gerechtelijke vorm

Indien de verdeling van goederen in der minne kan verlopen, komt er geen gerechtelijk privaatrecht aan te pas (artikel 1205 Ger.W.), behalve wanneer de in de verdeling personen betrokken zijn van wie de belangen moeten beschermd worden zoals voorzien in artikel 1206 Ger. W..

Ook indien men in der minne wenst te verkopen in plaats van te verdelen, zal men tot een minnelijke veiling onder gerechtelijk vorm moeten overgaan.

Tussenkomst van een notaris


Tussenkomst van de Vrederechter