Notariskennis : Nalatenschap, schenking en testament

Testamentaire clausules

Legaten
Voorwerp
Voorwaarden

De legataris


Waarborgen
Strafbeding
Testamentuitvoerder

Extra-patrimoniale beschikkingen
Wegnemen van organen
Begrafenis en het graf
Keuze van een voogd

Ascendentenverdeling