Notariskennis : Zakenrecht

Erfdienstbaarheden

Rechtsleer - Examenvragen
Soorten
- ontstaan door ligging der erven
- wettelijke erfdienstbaarheden
- ontstaan door toedoen van de mens

Uitdoving

Registratierechten

Hypothecaire overschrijving