Notariskennis : Huurrecht

Handelshuur

Toepassingsgebied

Duur

Hernieuwing

Vervreemding van het verhuurde goed

Uitzettingsvergoeding
Bedrag - retentierecht - verjaring


Examenvragen
- Handelshuur 2007: topics - dialogen - clausule