Notariskennis : Huurrecht

De pachtwet

Examenvragen
Toepassingsgebied

Vorm en bewijs

Verplichtingen
van de pachter - van de verpachter

Loopbaanpacht

Overlijden

Voorkooprecht

Vervreemding

Overdracht van pacht

OnderpachtPachtwet