Notariskennis : Diverse contracten

Bewaargeving

Zakelijk contract

Toestemming

Bekwaamheid
Bewaargever - Bewaarnemer

De vrijwillige bewaargeving
Bewijs - Verplichtingen bewaarnemer en bewaargever

Bewaargeving uit noodzaak
Afdeling V. - Bewaargeving uit noodzaak.

Onderscheid met andere overeenkomsten
(Ver)bruiklening - Lastgeving - Inpandgeving - Aanneming van werk - Commissie